Spacerownik „Lata 20-te…”

Zapraszamy na kolejną wędrówkę w przeszłość Gostynia. Tym razem w lata dwudzieste i trzydzieste ubiegłego stulecia.

Spacerownik ma formę mapy ze współrzędnymi miejsc, o których opowiada ukryty pod kodami QR film. 

Jest też karta gry.  Zagadki i szyfr do złamania. 

Pobierz spacerownik i zacznij zabawę!