Zatańczmy Szewczyka

Zdjęcie: Maria Polowczyk w stroju biskupiańskim

Szewczyk to jeden z niewielu zachowanych na Biskupiźnie tańców zabawowych, chętnie tańczony przez dzieci i młodzież. Ilustruje on, jak sama nazwa wskazuje, pracę szewca przy tworzeniu i naprawianiu butów.  Dodatkiem do zabawy jest przyśpiewka śpiewana charakterystyczną gwarą biskupiańską.  Do nauki szewczyka zaprasza Maria Polowczyk – śpiewaczka i tancerka z Biskupizny, pasjonatka biskupiańskich nagrań i zdjęć archiwalnych.

E-book jest częścią projektu
Biskupizna w sieci – szkoła tradycji online” 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w Sieci"